GDPR

Kontaktuppgifter och medlemskap i Ryttargårdskyrkan Ung, EFK Ung bidragsspår samt SAU

Vi vill gärna att du som deltar i våra barn- och ungdomsgrupper blir medlem i Ryttargårdskyrkan Ung samt en av våra moderorganisationer (För scout SAU för övrig verksamhet EFK Ung bidragsspåret). På så sätt kan vi få ekonomiskt bidrag, vilket är en hjälp för oss att erbjuda bra aktiviteter. För dig som deltagare innebär det att du är försäkrad under tiden som du är hos oss.

Ryttargårdskyrkan har förteckning över barn- och ungdomsverksamhet inom föreningen Ryttargårdskyrkan Ung. Personuppgiftsbehandling sker med respekt för de syften som uttrycks i de vägledande principerna för personuppgiftsbehandling: laglighet, ändamålsbegränsning, uppgiftsminimering, korrekthet, lagringsminimering samt integritet och konfidentialitet.

Vårt syfte med registreringen är att kunna komma i kontakt med deltagare och föräldrar när det är nödvändigt för verksamheten, samt söka bidrag för verksamheten från kommun, stat och studieförbund.

Underskrifter

För att medlemskapet ska bli giltigt krävs deltagarens underskrift. Medlemskapet förnyas varje år och du kan när som helst begära utträde ur Ryttargårdskyrkan Ung.

Enligt lag behöver vi föräldrars samtycke av personuppgiftsbehandling då barn och ungdomar, under 18 år, skrivs in i verksamheten.

Mer information

Ta kontakt med församlingsexpeditionen om du vill veta vilka uppgifter som vi har registrerade om just dig eller dina barn, eller hur personuppgifterna hanteras, lagras och rensas. Kontakt: info@ryttargardskyrkan.se
Mer info finns också på vår hemsida: https://www.ryttargardskyrkan.se/